JN-8-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, raspisuje natječaj za kupnju rabljenog osobnog vozila za potrebe Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije. Ev.broj nabave: JN-8-2019. Procijenjena vrijednost nabave: 135.000,00 kn bez PDV-a.

1. Poziv za dostavu ponude