Zimska služba 2015-2016

Dana 15.11.2015 god. na snagu stupa Zimska služba. Operativni program održavanja i karte cesta po nadcestarijama dane su u nastavku.

1. Operativni program održavanja 

2. Karte cesta po nadcestarijama:

Karte cesta po nadcestarijama

Karte cesta po nadcestarijamaKarte cesta po nadcestarijamaKarte cesta po nadcestarijamaKarte cesta po nadcestarijamaKarte cesta po nadcestarijamaKarte cesta po nadcestarijamaKarte cesta po nadcestarijama