Reference

Zagrebačka županija - www.zagrebacka-zupanija.hr

Županijske ceste Zagrebačke županije - www.zczz.hr

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - www.mppi.hr

ŽUC Krapinsko-zagorske županije - www.zuc-kzz.hr

Grad Zagreb - www.zagreb.hr

Županijska uprava za ceste Karlovac - www.zuc-karlovac.hr

ŽUC Koprivničko-križevačke županije - www.zuc-kc.hr

Hrvatske Autoceste d.o.o. - www.hac.hr

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine - www.hac-onc.hr

Hrvatske ceste d.o.o. - www.hrvatske-ceste.hr

Zagrebačke ceste - www.zgceste.hr

Teb Informatika d.o.o. - www.teb-informatika.hr

D.I.D. d.o.o. - www.did.hr