Javna nabava u 2015. godini

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2015. godinu

I. izmjene Plana javne nabave za 2015. godinu

II. izmjene Plana javne nabave za 2015. godinu

III. izmjene Plana javne nabave za 2015. godinu

IV. izmjene Plana javne nabave za 2015. godinu

Javne nabave:

1. Postupak javne nabave za nabavu odvjetničkih usluga

2. Postupak javne nabave za nabavu uredskog materijala

3. Postupak javne nabave za radove izvanrednog održavanja ŽC 2206, 3037, 3106, 3005 te LC 31078, 31112, 31009 i 31023

4. Postupak javne nabave za sanaciju klizišta na ŽC 3097 i 3155 te na LC 31140 i 31132