Javna nabava u 2019. godini

Plan javne nabave za 2019. godinu

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2019. godinu

I. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu


JN-1-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, raspisuje natječaj za nabavu uredskog materijala za potrebe Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije. Ev.broj nabave: JN-1-2019.

1. Odluka o početku nabave

2. Odluka o odabiru


JN-2-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove sanacije klizišta na ŽC 3030 u Mariji Gorici. Ev.broj nabave: JN-2-2019. Procijenjena vrijednost radova: 256.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 26.07.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik


JN-3-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu izrade izvedbenog projekta sanacije LC 31058 u Vrbovcu. Ev.broj nabave: JN-3-2019. Procijenjena vrijednost radova: 104.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 26.04.2019 do 12:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Projektni zadatak

3. Zapisnik o pregledu ponuda

4. Odluka o odabiru


JN-4-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv na dostavu ponude za radove geodetske usluge izrade snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije. Ev.broj nabave: JN-4-2019. Procijenjena vrijednost radova: 160.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 06.06.2019 do 10:00 sati.

1. Odluka o početku postupka

2. Projektni zadatak

3. Poziv Geoland

4. Poziv GEOFOCUS d.o.o.

5. Poziv Lemax d.o.o.

6. Poziv Kota GPN


JN-5-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu izrade izvedbenog projekta sanacije ŽC 3016 u Svetoj Heleni. Ev.broj nabave: JN-5-2019. Procijenjena vrijednost radova: 56.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 03.05.2019 do 12:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Projektni zadatak

3. Zapisnik o pregledu ponuda

4. Odluka o odabiru


JN-8-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, raspisuje natječaj za kupnju rabljenog osobnog vozila za potrebe Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije. Ev.broj nabave: JN-8-2019. Procijenjena vrijednost nabave: 135.000,00 kn bez PDV-a.

1. Poziv za dostavu ponude


JN-9-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, raspisuje natječaj za radove sanacije klizišta na LC 31022 u Pušći i radove sanacije ŽC 3005 u Vukovom Selu. Ev.broj nabave: JN-9-2019. Procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn bez PDV-a.

1. Poziv za dostavu ponude

2. Troškovnik


JN-VN-1-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje POZIV na nadmetanje za sklapanje okirnog sporazuma za izvođenje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije za razdoblje od dvije godine. Ev. broj nabave: VN-1-2019, procijenjena vrijednost nabave: 62.000.000,00 kuna bez PDV-a, rok za dostavu ponuda je 27. kolovoza 2019. god.

1. Izvješće o prethodnom savjetovanju

2. Tender

3. Troškovnik