JN-1-2021

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021 godine. Ev.broj nabave: JN-1-2021. Procijenjena vrijednost radova: 68.000,00 kn bez PDV-a.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik

3. Izjava o ukupnom prometu