JN-1-2023

Županijska uprava za ceste objavljuje Poziv za dostavu ponude za uslugu izrade studija utjecaja na okoliš za zahvat Izgradnje županijske ceste Bestovje – most na Savi – Zaprešić.

1. Poziv

2. Projektni zadatak