JN-100-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje :
poziv na dostavu ponude za uslugu stručnog nadzora radova na:

  • sanacija mosta Jakovlje na ŽC 3008 u km 1+245
  • sanacija mosta Luka na ŽC 3008 u km 0+364
  • sanacija mosta Jakovlje na ŽC 3008 u km 0+585

JN-100-2022_poziv