JN-104-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje:
poziv na dostavu ponude za uslugu stručnog nadzora radova na:

  • sanacija mosta Pluska na ŽC 2237 u km 0+008
  • sanacija propusta Trstenik na ŽC 3030 u km 8+163
  • sanacija mosta Rozga na ŽC 3005 u km 0+111
  • sanacija mosta Plešivica na ŽC 3055 u km 3+592
  • sanacija mosta Šenkovec na ŽC 3033 u km 3+844
  • sanacija mosta Žeinci na LC 31 020 u km 1+720
  • sanacija mosta Luka na ŽC 2195 u km 1+462

JN-104-2022_poziv