JN-107-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 22.09.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade projektno tehničke dokumentacije za
rekonstrukciju i sanaciju objekta/sjedišta ŽUC-a Zagrebačke županije

 

Poziv