JN-11-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje:
poziv na dostavu ponude za uslugu stručnog nadzora radova na rekonstrukciji i sanaciji objekta/sjedišta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

poziv_jn_11_2023