JN-110-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje:
poziv na dostavu ponude za uslugu kontrolnih ispitivanja radova na:

  • sanacija propusta Breg Mokrički na LC 31 042 u km 0+438
  • sanacija mosta Laktec na LC 31 106 u km 0+346
  • sanacija mosta Laktec na LC 31 106 u km 0+438
  • sanacija mosta Laktec na LC 31 106 u km 0+541

poziv_jn_110_2022