JN-111-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje:
poziv na dostavu ponude za uslugu kontrolnih ispitivanja radova na:

  • sanacija mosta Čret Posavski na ŽC 3041 u km 61+018
  • sanacija propusta Bukevje na LC 31 170 u km 1+323
  • sanacija mosta Podvornica na LC 31 198 u km 1+015

poziv_jn_111_2022