JN-12-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 16.09.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnog projekta za sanaciju cestovnog klizišta na lokalnoj cesti LC 31193 u naselju Novo Brdo

 

Poziv

Geomehaničko mišljenje_Novo Brdo_LC 31193 – 2021