JN-17-2024

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024. godine.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Odluka o odabiru