JN-18-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 24.03.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova/propusta:
– sanacija mosta ČRET POSAVSKI na ŽC 3041 u km 61+018
– sanacija propusta BUKEVJE na LC 31170 u km 1+323
– sanacija mosta PODVORNICA na LC 31198 u km 1+015
– sanacija propusta BREG MOKRIČKI na LC 31042 u km 0+438

 

Projektni zadatak

Poziv

E 22-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – BREG MOKRIČKI

E 6-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – PODVORNICA

E 3-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – BUKEVJE

E 2-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – ČRET POSAVSKI