JN-19-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje natječaj za izradu glavnog projekta za sanaciju mosta:

  1. LC 31106, km 0+346, Laktec
  2. LC 31106, km 0+438, Laktec
  3. LC 31106, km 0+541, Laktec

 

1. Javni poziv

2. Projektni zadatak