JN-2-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje Poziv za dostavu ponude za uslugu bioloških terenskih istraživanja za potrebe projekta izgradnje županijske ceste Bestovje – most na Savi – Zaprešić

1. Poziv na dostavu ponude