JN-20-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 24.03.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova:
– sanacija mosta KOMIN na ŽC 3002 u km 0+043
– sanacija mosta TOMAŠEVAC na ŽC 3002 u km 0+224
– sanacija mosta NOVAKOVEC BISAČKI na LC 31002 u km 4+052
– sanacija propusta ŽITOMIR na ŽC 2221 u km 1+210

 

Projektni zadatak

Poziv

E 38-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – ŽITOMIR

E 36-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – NOVAKOVEC BISAČKI

E 33-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – TOMAŠEVAC

E 32-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – KOMIN