JN-21-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje Poziv za dostavu ponude za uslugu savjetovanja u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije

1. Poziv