JN-22-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 21.03.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova:
– sanacija mosta STARA MARČA na ŽC 3041 u km 17+750
– sanacija propusta STARA MARČA na LC 31119 u km 0+527
– sanacija mosta KRIŽCI na LC 31121 u km 0+090

 

Projektni zadatak

Poziv

E 50-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – KRIŽCI

E 49-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – STARA MARČA

E 48-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – STARA MARČA