JN-23-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 21.03.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova/propusta:
– sanacija mosta PREDAVEC na ŽC 3041 u km 23+681
– sanacija mosta BREGANA PISAROVINSKA na ŽC 1037 u km 1+908
– sanacija mosta BEŠLINEC na ŽC 3041 u km 22+177
– sanacija propusta GORNJI DESINEC na ŽC 3105 u km 2+845

 

Projektni zadatak

Poziv

E 59-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – GORNJI DESINEC

E 55-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – BREGANA PISAROVINSKA

E 52-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – BEŠLINEC

E 51-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – PREDAVEC