JN-25-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje poziv za izradu glavnog projekta za sanaciju klizišta:

  1. ŽC 3055, km 5+440 na Plešivici
  2. ŽC 3055, km 5+300 na Plešivici
  3. ŽC 3055, km 5+125 na Plešivici

 

  1. Javni poziv
  2. Projektni zadatak