JN-25-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 21.03.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova:
– sanacija mosta GOLI VRH na LC 31143 u km 0+560
– sanacija mosta KOZLIKOVO na LC 31143 u km 1+653
– sanacija nadvožnjaka GORNJA ZDENČINA na LC 31148 u km 1+129

 

Projektni zadatak

Poziv

E 65-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – GORNJA ZDENČINA

E 64-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – KOZLIKOVO

E 63-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – GOLI VRH