JN-26-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje poziv za izradu glavnog projekta za sanaciju mosta:

  1. ŽC 3034, km 13+023, Lonjica
  2. ŽC 3074, km 9+094, Prečec
  3. ŽC 3074, km 10+884, Prečec

 

1. Javni poziv

2. Projektni zadatak