JN-30-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 30.08.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova:
– sanacija mosta ŽABNICA na LC 31075 u km 3+128
– sanacija mosta ZVONIK na LC 31075 u km 5+353
– sanacija mosta Prašćevac na ŽC 2231 u km 1+857

 

Projektni zadatak

Poziv

E 90-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – PRAŠĆEVAC

E 88-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – ZVONIK

E 87-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – ŽABNICA