JN-31-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 28.07.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova i propusta:
– sanacija propusta Poljanica Bistranska na ŽC 2220 u km 9+789
– sanacija propusta Poljanica Bistranska na ŽC 2220 u km 8+694
– sanacija mosta Kraljev Vrh na ŽC 2220 u km 3+283

 

Projektni zadatak

Poziv

E 101-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – KRALJEV VRH

E 98-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – POLJANICA BISTRANSKA

E 96-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – POLJANICA BISTRANSKA