JN-32-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 28.07.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova i propusta:
– sanacija MOSTA OBOROVO BISTRANSKO na ŽC 2220 u km 6+292
– sanacija PROPUSTA GORNJA BISTRA na ŽC 2220 u km 5+160
– sanacija MOSTA KRALJEV VRH na ŽC 2220 u km 2+523
– sanacija MOSTA JAKOVLJE na ŽC 3008 u km 1+245

 

Projektni zadatak

Poziv

E 104-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – JAKOVLJE

E 102-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – KRALJEV VRH

E 100-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – GORNJA BISTRA

E 99-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – OBROVO BISTRANSKO