JN-33-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 28.07.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova:
– sanacija MOSTA JAKOVLJE na ŽC 3008 u km 0+585
– sanacija MOSTA POJATNO na ŽC 3036 u km 0+557
– sanacija MOSTA IGRIŠĆE na ŽC 3007 u km 0+387

 

Projektni zadatak

Poziv

E 116-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – POJATNO

E 107-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – IGRIŠĆE

E 105-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – JAKOVLJE