JN-34-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje :
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnog projekta nadogradnje objekta/središta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

poziv_jn_34_2023