JN-37-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 16.09.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova:
– MOSTA LUKA na ŽC 3008 u km 0+364
– PROPUSTA TRSTENIK na ŽC 3030 u km 8+163
– MOSTA ŠENKOVEC na ŽC 3033 u km 3+844
– MOSTA KRALJEV VRH NA ŽC 2220 u km 0+597

 

Projektni zadatak

Poziv

E 128-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – ŠENKOVEC

E 127-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – TRSTENIK

E 106-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – LUKA

E 103-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – KRALJEV VRH