JN-37-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje Poziv za dostavu ponude za uslugu izrade elaborata zaštite okoliša za zahvat obilaznice Volavje – Petrovina

1. Poziv