JN-38-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje Poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja D225, ŽC 2266 i nerazvrstane ceste u Gradu Zaprešiću

1. Poziv