JN-39-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje Poziv na dostavu ponude za uslugu strojnog krčenja granja i šiblja na županijskim i lokalnim cestama za potrebe održavanja sportske priredbe Croatia Rally 2023

1. Poziv