JN-41-2021

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za radove izvedbenog projekta klizišta u naselju Hrnjanec. Ev.broj nabave: JN-41-2021. Procijenjena vrijednost radova: 60.000,00 kn bez PDV-a.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Ponudbeni list