JN-5-2021

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za uslugu izrade idejnog projekta pristupnih cesta mostu preko Save na budućoj županijskoj cesti Sv. Nedelja – Zaprešić, “Bestovje” – most na Savi (Podsused) – Zaprešić. Ev.broj nabave: JN-5-2021. Procijenjena vrijednost radova: 190.000,00 kn bez PDV-a.

1. Poziv na dostavu ponude