JN-5-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje Poziv za dostavu ponude za uslugu izrade glavnog projekta izmještanja dijela ŽC 3070 Rugvica – Dugo Selo

1. Poziv