JN-55-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade izmjena i dopuna glavnog projekta nadogradnje objekta/središta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

  1. Poziv JN-55-2023