JN-56-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje :
poziv na dostavu ponude za uslugu stručnog nadzora radove nadogradnje objekta/središta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

poziv_JN_56_2023