JN-57-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje Poziv za dostavu ponuda za Uslugu savjetovanja kod izrade i provedbe ugovora o javnoj nabavi

  1. Poziv JN-57-2023