JN-61-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade geodetskog snimka nove županijske ceste ŽC 3305

  1. Poziv JN-61-2023