JN-62-2023

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za sanaciju križanja ŽC3106 i nerazvrstane ceste u k.o. Zdenčina

  1. Poziv JN-62-2023