JN-7-2021

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove sanacije dijela LC 31137 u Gorici Svetojanskoj. Ev.broj nabave: JN-7-2021. Procijenjena vrijednost radova: 490.000,00 kn bez PDV-a.

1. Poziv na dostavu ponude