JN-76-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 11.04.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za radove interventne sanacije uzdužnih i poprečnih pukotina na mreži županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije

 

Poziv