JN-89-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 23.09.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova:
most Preseka na ŽC 3018 u km 12+222
most Dugo Selo na ŽC 3034 u km 1+149

Poziv

Projektni zadatak