JN-94-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 23.09.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade projekata interventne sanacije kolnika:
na županijskoj cesti ŽC 3064 u naselju Bestovje-Rakitje
na lokalnoj cesti LC 10166 u naselju Donji Stupnik
na županijskoj cesti ŽC 3273 u naselju Sošice
na županijskoj cesti ŽC 2237 dionica Žufaki-Luka
na županijskoj cesti ŽC 3097 u naselju Jezerine
na županijskoj cesti ŽC 3008 u naselju Jakovlje

Poziv

Projektni zadatak