JN-95-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 14.12.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu stručnog nadzora izvedenih radova na:

  • sanacija propusta Breg Mokrički na LC 31042 u km 0+438
  • sanacija mosta Laktec na LC 31106 u km 0+346
  • sanacija mosta Laktec na LC 31106 u km 0+438
  • sanacija mosta Laktec na LC 31106 u km 0+541

 

Poziv