JN-96-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje :
poziv na dostavu ponude za uslugu stručnog nadzora radova na:

  • sanacija propusta Poljanica Bistranska na ŽC 2220 u km 9+789
  • sanacija propusta Poljanica Bistranska na ŽC 2220 u km 8+694
  • sanacija mosta Oborovo Bistansko na ŽC 2220 u km 6+292
  • sanacija propusta Gornja Bistra na ŽC 2220 u km 5+160
  • sanacija mosta Kraljev Vrh na ŽC 2220 u km 3+283
  • sanacija mosta Kraljev Vrh na ŽC 2220 u km 2+523
  • sanacija mosta Igrišće na ŽC 3007 u km 0+387
  • sanacija propusta Jakovlje na ŽC 3007 u km 1+975
  • sanacija mosta Donja Bistra na ŽC 3007 u km 6+167
  • sanacija mosta Kraljev Vrh na ŽC 2220 u km 0+597

JN-96-2022_poziv