JN-99-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje:
poziv na dostavu ponude za uslugu kontrolnih ispitivanja radova na:

  • sanacija propusta Donja Velika na LC 31 053 u km 4+438
  • sanacija mosta Kamenica na LC 31 053 u km 6+617
  • sanacija mosta Vrbovec na ŽC 3052 u km 2+900
  • sanacija mosta Žabnica na LC 31 075 u km 3+128
  • sanacija mosta Zvonik na LC 3 075 u km 5+353
  • sanacija mosta Prašćevac na ŽC 2231 u km 1+857

JN-99-2022_poziv