Lokalna cesta: LC 31 022 (Jurjevska ulica)

U Jurjevskoj ulici (LC 31 022), u naselju Pojatno, na području Grada Zaprešića, izvedeni su radovi završnog sloja asfalta.