MN-11-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 18.10.2022 g.:

 

-SANACIJA MOSTA ČRET POSAVSKI na ŽC 3041 u km 61+018

– SANACIJA PROPUSTA BUKEVJE na LC 31170 u km 1+323

– SANACIJA MOSTA PODVORNICA na LC 31198 u km 1+015

DoN

Troškovnik

Projekt